Welkom bij NUT Voorschoten

U heeft een goed plan voor Voorschoten, maar te weinig geld om het te realiseren. Links en rechts hebt u al wat donaties gekregen, maar u komt nog net iets te kort om aan de slag te kunnen. Stap in dat geval naar de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, die ook een afdeling in Voorschoten heeft: NUT Voorschoten.

NUT Voorschoten wil Voorschotenaren die mooie plannen hebben voor Voorschoten, een financieel steuntje in de rug geven. We zijn geïnteresseerd in initiatieven die het culturele en sociale leven in het dorp op een hoger plan tillen. Onze steun geven we in de vorm van een lening of een aanvullende subsidie. Misschien kan het voor u het ontbrekende puzzelstukje zijn dat uw plan compleet en haalbaar maakt!

Die financiële steun is gebonden aan een aantal voorwaarden.

Als u een plan heeft dat past bij onze doelstelling zoals verwoord in ons beleidsplan en voldoet aan onze voorwaarden kunt u een aanvraag indienen of contact met ons opnemen.

U kunt uw plan indienen via de aanvraag pagina.

Nieuws

Bestuur op bezoek bij Burgemeester Nadine Stemerdink

Het bestuur van NUT Voorschoten heeft op 13 oktober 2021 met Burgemeester Nadine Stemerdink gesproken over samenwerking in de toekomst. Zowel de Gemeente als het NUT willen het leven in Voorschoten voor zoveel mogelijk voorschotenaren verbeteren. Het bestuur van het NUT heeft het gesprek met de zeer geïnteresseerde Burgemeester als zeer prettig en constructief ervaren en veel vertrouwen in de samenwerking.

——————————–

Jaarlijkse voorleesdagen (2022)

Sinds 2013 geeft NUT Voorschoten alle scholen, kinderspeelzalen, kinderdagverblijven, en buitenschoolse opvang prentenboeken van het jaar cadeau tijdens de Nationale Voorleesdagen van 21 t/m 31 januari 2021.

In november hebben zij een brief ontvangen waarin staat dat ze 1,2 of 3 prentenboeken kunnen aanvragen. Dit jaar worden er weer 66 exemplaren weggegeven van het verkozen prentenboek van het jaar 2021: Coco kan het! 

De prentenboeken worden door de plaatselijke boekhandel De Kler geleverd en mooi ingepakt.

Ieder jaar organiseert de CPNB op initiatief van Stichting Lezen de landelijke Nationale dagen. Ze hopen hiermee dat het voorlezen leuker wordt en zo een positief effect heeft op de woordenschat, spelling en tekstbegrip van het jonge kind.

Een mooi initiatief voor NUT Voorschoten om hier iets mee te doen.

Al sinds eind 1784 zet de Maatschappij tot NUT van ’t Algemeen, waar NUT Voorschoten een departement van is, zich in om iedereen in staat te stellen kennis te verwerven. Onder andere door het lezen van boeken

En dat werkt. We merken dat alle scholen, kinderspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang elk jaar weer uitkijken naar de prentenboeken met handpopje om ze samen met de kinderen te kunnen lezen en allerlei activiteiten rond het prentenboek te doen.

We hopen dat in deze lockdown er ook gelegenheid voor is om de prentenboeken met de kinderen te lezen.